วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

Drop ship Thailand

ร้าน Handiworks (แฮนดิเวิร์คส) จำหน่ายเครื่องประดับ handmade
Handiworks จำหน่ายเครื่องประดับ handmade มีหน้าร้านที่อยู่แถวถนนข้าวสารซึ่งลูกค้าเป็นนักธุรกิจต่างชาติที่เดินทางเข้ามาซื้อของในประเทศไทยไปขายที่ต่างประเทศ ในขณะเดียวกันทางเราก็เริ่มเปิดการขายทางเวปออนไลน์ซื่งมีทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
6
และเป็นที่สังเกตุเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆว่าสินค้าของเราได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากลูกค้าชาวต่างชาติทางเวปออนไลน์ ทำให้เรามั่นใจในสินค้าว่าเป็นที่ต้องการของตลาดต่างชาติจริง จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องการขยายช่องทางการขายเครื่องประดับ handmade โดยการสร้างทีมจำหน่ายแบบ Dropship เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยที่สนใจได้มีช่องทางเปิดการค้าขายกับชาวต่างประเทศทางเวปออนไลน์และประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน
5
เพียงคุณสมบัติสำคัญที่ต้องการจากท่านก็คือ มีความสนใจ ตั้งใจจริง สำหรับผู้เริ่มต้น ทางเราพร้อมที่จะฝึกสอนและเป็นที่ปรึกษาการเปิดตลาดส่งออก โดยเฉพาะกระบวนการสำคัญคือวิธีการส่งสินค้าไปต่างประเทศ ตั้งแต่ขั้นตอนการส่งออก วิธีการสำแดงรายการสินค้า เป็นต้น
ทุกท่านมีโอกาสรับรายได้สูงเพราะเราขายสินค้าคุณภาพดี เป็นสินค้างาน handmade ฝีมือคนไทย มีความประณีต แบบสวย ราคาไม่แพง นี่คือจุดขายของสินค้าเราที่ทำให้ขายง่าย และกลับมาซื้อซ้ำ ไม่เคยมีปัญหาลูกค้า complaint
เชิญเยี่ยมชมสินค้าเราได้ที่ http://www.handiworksthailand.com
Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/handmade.fashion.jewelry.thailand
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทร : 005309229
E-mail : handiworksthailand@gmail.com
Website : http://www.handiworksthailand.com
Facebook : https://www.facebook.com/handmade.fashion.jewelry.thailand
Twitter : @handiworks_shop

Drop ship Thailand

ร้าน Handiworks (แฮนดิเวิร์คส) จำหน่ายเครื่องประดับ handmade
Handiworks จำหน่ายเครื่องประดับ handmade มีหน้าร้านที่อยู่แถวถนนข้าวสารซึ่งลูกค้าเป็นนักธุรกิจต่างชาติที่เดินทางเข้ามาซื้อของในประเทศไทยไปขายที่ต่างประเทศ ในขณะเดียวกันทางเราก็เริ่มเปิดการขายทางเวปออนไลน์ซื่งมีทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
6
และเป็นที่สังเกตุเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆว่าสินค้าของเราได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากลูกค้าชาวต่างชาติทางเวปออนไลน์ ทำให้เรามั่นใจในสินค้าว่าเป็นที่ต้องการของตลาดต่างชาติจริง จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องการขยายช่องทางการขายเครื่องประดับ handmade โดยการสร้างทีมจำหน่ายแบบ Dropship เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยที่สนใจได้มีช่องทางเปิดการค้าขายกับชาวต่างประเทศทางเวปออนไลน์และประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน
5
เพียงคุณสมบัติสำคัญที่ต้องการจากท่านก็คือ มีความสนใจ ตั้งใจจริง สำหรับผู้เริ่มต้น ทางเราพร้อมที่จะฝึกสอนและเป็นที่ปรึกษาการเปิดตลาดส่งออก โดยเฉพาะกระบวนการสำคัญคือวิธีการส่งสินค้าไปต่างประเทศ ตั้งแต่ขั้นตอนการส่งออก วิธีการสำแดงรายการสินค้า เป็นต้น
ทุกท่านมีโอกาสรับรายได้สูงเพราะเราขายสินค้าคุณภาพดี เป็นสินค้างาน handmade ฝีมือคนไทย มีความประณีต แบบสวย ราคาไม่แพง นี่คือจุดขายของสินค้าเราที่ทำให้ขายง่าย และกลับมาซื้อซ้ำ ไม่เคยมีปัญหาลูกค้า complaint
เชิญเยี่ยมชมสินค้าเราได้ที่ http://www.handiworksthailand.com
Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/handmade.fashion.jewelry.thailand
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทร : 005309229
E-mail : handiworksthailand@gmail.com
Website : http://www.handiworksthailand.com
Facebook : https://www.facebook.com/handmade.fashion.jewelry.thailand
Twitter : @handiworks_shop

Drop ship Thailand

ร้าน Handiworks (แฮนดิเวิร์คส) จำหน่ายเครื่องประดับ handmade
Handiworks จำหน่ายเครื่องประดับ handmade มีหน้าร้านที่อยู่แถวถนนข้าวสารซึ่งลูกค้าเป็นนักธุรกิจต่างชาติที่เดินทางเข้ามาซื้อของในประเทศไทยไปขายที่ต่างประเทศ ในขณะเดียวกันทางเราก็เริ่มเปิดการขายทางเวปออนไลน์ซื่งมีทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
6
และเป็นที่สังเกตุเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆว่าสินค้าของเราได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากลูกค้าชาวต่างชาติทางเวปออนไลน์ ทำให้เรามั่นใจในสินค้าว่าเป็นที่ต้องการของตลาดต่างชาติจริง จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องการขยายช่องทางการขายเครื่องประดับ handmade โดยการสร้างทีมจำหน่ายแบบ Dropship เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยที่สนใจได้มีช่องทางเปิดการค้าขายกับชาวต่างประเทศทางเวปออนไลน์และประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน
5
เพียงคุณสมบัติสำคัญที่ต้องการจากท่านก็คือ มีความสนใจ ตั้งใจจริง สำหรับผู้เริ่มต้น ทางเราพร้อมที่จะฝึกสอนและเป็นที่ปรึกษาการเปิดตลาดส่งออก โดยเฉพาะกระบวนการสำคัญคือวิธีการส่งสินค้าไปต่างประเทศ ตั้งแต่ขั้นตอนการส่งออก วิธีการสำแดงรายการสินค้า เป็นต้น
ทุกท่านมีโอกาสรับรายได้สูงเพราะเราขายสินค้าคุณภาพดี เป็นสินค้างาน handmade ฝีมือคนไทย มีความประณีต แบบสวย ราคาไม่แพง นี่คือจุดขายของสินค้าเราที่ทำให้ขายง่าย และกลับมาซื้อซ้ำ ไม่เคยมีปัญหาลูกค้า complaint
เชิญเยี่ยมชมสินค้าเราได้ที่ http://www.handiworksthailand.com
Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/handmade.fashion.jewelry.thailand
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทร : 005309229
E-mail : handiworksthailand@gmail.com
Website : http://www.handiworksthailand.com
Facebook : https://www.facebook.com/handmade.fashion.jewelry.thailand
Twitter : @handiworks_shop

Drop ship Thailand

ร้าน Handiworks (แฮนดิเวิร์คส) จำหน่ายเครื่องประดับ handmade
Handiworks จำหน่ายเครื่องประดับ handmade มีหน้าร้านที่อยู่แถวถนนข้าวสารซึ่งลูกค้าเป็นนักธุรกิจต่างชาติที่เดินทางเข้ามาซื้อของในประเทศไทยไปขายที่ต่างประเทศ ในขณะเดียวกันทางเราก็เริ่มเปิดการขายทางเวปออนไลน์ซื่งมีทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
6
และเป็นที่สังเกตุเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆว่าสินค้าของเราได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากลูกค้าชาวต่างชาติทางเวปออนไลน์ ทำให้เรามั่นใจในสินค้าว่าเป็นที่ต้องการของตลาดต่างชาติจริง จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องการขยายช่องทางการขายเครื่องประดับ handmade โดยการสร้างทีมจำหน่ายแบบ Dropship เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยที่สนใจได้มีช่องทางเปิดการค้าขายกับชาวต่างประเทศทางเวปออนไลน์และประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน
5
เพียงคุณสมบัติสำคัญที่ต้องการจากท่านก็คือ มีความสนใจ ตั้งใจจริง สำหรับผู้เริ่มต้น ทางเราพร้อมที่จะฝึกสอนและเป็นที่ปรึกษาการเปิดตลาดส่งออก โดยเฉพาะกระบวนการสำคัญคือวิธีการส่งสินค้าไปต่างประเทศ ตั้งแต่ขั้นตอนการส่งออก วิธีการสำแดงรายการสินค้า เป็นต้น
ทุกท่านมีโอกาสรับรายได้สูงเพราะเราขายสินค้าคุณภาพดี เป็นสินค้างาน handmade ฝีมือคนไทย มีความประณีต แบบสวย ราคาไม่แพง นี่คือจุดขายของสินค้าเราที่ทำให้ขายง่าย และกลับมาซื้อซ้ำ ไม่เคยมีปัญหาลูกค้า complaint
เชิญเยี่ยมชมสินค้าเราได้ที่ http://www.handiworksthailand.com
Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/handmade.fashion.jewelry.thailand
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทร : 005309229
E-mail : handiworksthailand@gmail.com
Website : http://www.handiworksthailand.com
Facebook : https://www.facebook.com/handmade.fashion.jewelry.thailand
Twitter : @handiworks_shop

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

Drop ship Thailand

รับสมัคร Drop Ship สินค้าเครื่องประดับงาน handmade หลากหลาย ราคาแค่หลักร้อย
 HN1SC01-LPKLPK
สินค้าเครื่องประดับงาน handmade หลากหลาย ราคาแค่หลักร้อยแต่คุณภาพดีเพราะทำสำหรับส่งออก ซื้อได้ ไม่ต้องไปซื้อห้าง เลือกชมสินค้าของจริงได้ที่ร้านค่ะ อยู่แถวถนนข้าวสาร หรือสั่งได้ที่ WEBSITE :www.handiworksthailand.com
สำหรับท่านที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งแบบ drop ship หรืออื่นๆ…เพียงแค่ท่านเล่น social media เป็น ท่านก็สามารทำธุรกิจได้แล้วค่ะ ท่านไม่จำเป็นต้อง
ลงทุนซื้อสินค้าไปก่อน ให้มีลูกค้าสั่งซื้อแล้วค่อยบอกเรา เรารับจัดการให้ทุกเรื่อง ถ้าท่านที่ติดขัดเรื่องการขนส่ง เราสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการขนส่งไปต่างประเทศได้ดีด้วยค่ะ รับประกันว่า ขายง่าย ขายได้แน่นอน เพราะเราทำแต่ส่งออกต่างประเทศ เรารู้ใจและสไตล์ชาวต่างชาติ ปัจจุบันเรามีลูกค้าเยอะอยู่แล้ว ลูกค้าที่ซื้อครั้งแรกจะกล้บมาซื้อซ้ำ ซื้อเพิ่ม เรียกว่า 100 % ค่ะ สามารถเข้าไปชมสินค้าอื่นๆของเราได้ที่เวปนะคะ www.handiworksthailand.com
ติดต่อโดยตรงที่
เบอร์โทร : 025309229
E-mail : handiworksthailand@gmail.com
Website : http://www.handiworksthailand.com
Facebook : https://www.facebook.com/handmade.fashion.jewelry.thailand
Twitter : @handiworks_shop


วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

Drop ship Thailand

รับสมัคร Drop Ship สินค้าเครื่องประดับงาน handmade หลากหลาย ราคาแค่หลักร้อย
SONY DSC

สินค้าเครื่องประดับงาน handmade หลากหลาย ราคาแค่หลักร้อยแต่คุณภาพดีเพราะทำสำหรับส่งออก ซื้อได้ ไม่ต้องไปซื้อห้าง เลือกชมสินค้าของจริงได้ที่ร้านค่ะ อยู่แถวถนนข้าวสาร หรือสั่งได้ที่ WEBSITE :www.handiworksthailand.com
สำหรับท่านที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งแบบ drop ship หรืออื่นๆ…เพียงแค่ท่านเล่น social media เป็น ท่านก็สามารทำธุรกิจได้แล้วค่ะ ท่านไม่จำเป็นต้อง
ลงทุนซื้อสินค้าไปก่อน ให้มีลูกค้าสั่งซื้อแล้วค่อยบอกเรา เรารับจัดการให้ทุกเรื่อง ถ้าท่านที่ติดขัดเรื่องการขนส่ง เราสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการขนส่งไปต่างประเทศได้ดีด้วยค่ะ รับประกันว่า ขายง่าย ขายได้แน่นอน เพราะเราทำแต่ส่งออกต่างประเทศ เรารู้ใจและสไตล์ชาวต่างชาติ ปัจจุบันเรามีลูกค้าเยอะอยู่แล้ว ลูกค้าที่ซื้อครั้งแรกจะกล้บมาซื้อซ้ำ ซื้อเพิ่ม เรียกว่า 100 % ค่ะ สามารถเข้าไปชมสินค้าอื่นๆของเราได้ที่เวปนะคะ www.handiworksthailand.com
ติดต่อโดยตรงที่
เบอร์โทร : 025309229
E-mail : handiworksthailand@gmail.com
Website : http://www.handiworksthailand.com
Facebook : https://www.facebook.com/handmade.fashion.jewelry.thailand
Twitter : @handiworks_shop